КНП "КДЦ"

Оболонського району

Про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" Оболонського району м.Києва" відноситься до вторинної ланки надання медичної допомоги. Забезпечує потреби населення в наданні спеціалізованої медичної допомоги на підставі ліцензії МОЗ України в переважній більшості населенню Оболонського району, яке складає 316 232 осіб.
Консультативно-діагностичний центр: - надає вторинну консультативно-діагностичну медичну допомогу дорослим та дітям, які звернулися за направленням лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів інших закладів охорони здоров′я, запис проводиться за електронною системою Helsi;
- Особи з інвалідністю, а також особи пільгових категорій приймаються безоплатно, першочергово;
- проводить необхідні консультації та обстеження для підтвердження діагнозу, визначення важкості стану пацієнта та місця лікування, за необхідності - направляє пацієнтів на госпіталізацію в стаціонарні відділення лікарні інтенсивного лікування або лікарні планового лікування.

Пакети медичних послуг за договором з НСЗУ

 1. Консультація пацієнтки лікарем перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).
 2. Консультація пацієнтки лікарем-анестезіологом перед проведенням анестезіологічного забезпечення з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо гарантування безпеки пацієнта/пацієнтки.
 3. Діагностична гістероскопія для візуального огляду стінок порожнини матки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
 4. Гістероскопія для візуального огляду стінок порожнини матки з ендоскопічною маніпуляцією  (зокрема,  взяттям матеріалу для гістологічного дослідження тощо) та/або ендоскопічною операцією.
 5. Проведення місцевої або загальної анестезії.
 6. Забір та направлення біологічного матеріалу, взятого під час проведення процедури, для проведення гістологічного дослідження.
 7. Оформлення протоколу заключення та ендоскопічного втручання одразу після його проведення у повному обсязі з використанням стандартної термінології та класифікацій.
 8. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтці, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.
 9. Направлення пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг.
 10. Запис результатів обстеження (фото/відеофіксація) на цифровий носій пацієнтки (за бажанням). 
 1. Консультація пацієнта/пацієнтки лікарем перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).
 2. Консультація пацієнта/пацієнтки лікарем-анестезіологом перед проведенням анестезіологічного забезпечення з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо гарантування безпеки пацієнта/пацієнтки.
 3. Діагностична езофагогастродуоденоскопія для візуального огляду стравоходу, шлунка, в т.ч. огляд шлунка в інверсії, та дванадцятипалої кишки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
 4. Езофагогастродуоденоскопія для візуального огляду стравоходу, шлунка, в т.ч. огляд шлунка в інверсії, та дванадцятипалої кишки з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження) та/або ендоскопічною операцією.
 5. Виконання поліпозиційної біопсії для оцінки за системами «OLGA»/«OLGIM» (оперативні системи оцінки гастриту) (в антральному відділі по малій і великій кривизні, кут шлунка, у тілі шлунка по великій і малій кривизні) для діагностики передракових змін слизової оболонки шлунка, за наявності показань.
 6. Вимірювання вистеленого циліндричним епітелієм стравоходу (CLE) згідно з Празькою класифікацією «C&M».
 7. Проведення місцевої або загальної анестезії.
 8. Забір та направлення біологічного матеріалу, взятого під час проведення процедури, для проведення гістологічного дослідження.
 9. Оформлення заключення та протоколу ендоскопічного втручання одразу після його проведення у повному обсязі з використанням стандартної термінології та класифікацій.
 10. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.
 11. Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг.
 12. Запис результатів обстеження (фото/відеофіксація) на цифровий носій пацієнта/пацієнтки (за бажанням).
 1. Консультація пацієнтки лікарем перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності). 
 2. Проведення проєкційного рентгенографічного неінвазивного дослідження молочних залоз у двох проєкціях, проведення додаткових проєкцій, прицільного знімка. 
 3. Аналіз та опис результатів досліджень та, за необхідності, надання рекомендацій щодо наступного дослідження та методів уточнення виявлених змін. 
 4. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтці, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття. 
 5. Направлення пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг. 
 6. Надання результатів обстеження на плівці та/або запис на цифровий носій пацієнтки (за бажанням). 
 1. Консультація пацієнта/пацієнтки лікарем перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).
 2. Консультація пацієнта/пацієнтки лікарем-анестезіологом перед анестезіологічним забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо гарантування пацієнта/пацієнтки.
 3. Діагностична цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуального огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
 4. Цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуального огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження) та/або ендоскопічною операцією.
 5. Забезпечення місцевої або загальної анестезії.
 6. Забір та направлення біологічного матеріалу, взятого під час проведення процедури, для проведення гістологічного дослідження.
 7. Оформлення заключення та протоколу ендоскопічного втручання одразу після його проведення у повному обсязі з використанням стандартної термінології та класифікацій.
 8. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.
 9. Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг.
 10. Запис результатів обстеження (фото/відеофіксація) на цифровий носій пацієнта/пацієнтки (за бажанням).
 1. Проведення первинного, етапних, заключного реабілітаційного обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини та фахівцями з реабілітації – членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.
 2. Встановлення реабілітаційного діагнозу, складання індивідуального реабілітаційного плану та програми реабілітаційної терапії членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.
 3. Здійснення моніторингу клінічного стану пацієнта/пацієнтки, поточного контролю за виконанням індивідуального реабілітаційного плану та його коригування відповідно до отриманих змін за результатами реабілітаційного обстеження.
 4. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною реабілітаційною командою за результатами реабілітаційного обстеження для планування подальшого реабілітаційного маршруту пацієнта/пацієнтки.
 5. Консультування пацієнта/пацієнтки лікарями інших спеціальностей.
 6. Надання реабілітаційної допомоги середнього обсягу (від однієї до двох годин реабілітації на добу) та/або низького обсягу (одна або менше годин реабілітації на добу) пацієнту/пацієнтці, який/яка потребують нейрореабілітації та/або ортопедичної реабілітації, та/або психологічної реабілітації, та/або кардіо-респіраторної реабілітації, та/або комплексної реабілітації та інших напрямів реабілітації, упродовж післягострого та довготривалого реабілітаційних періодів відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану.
 7. Надання психологічної допомоги.
 8. Проведення профілактики захворювань.
 9. Надання невідкладної медичної допомоги, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці до її прибуття.
 10. Направлення пацієнта/пацієнтки в інші ЗОЗ/підрозділи для надання їм спеціалізованої медичної допомоги.
 11. Направлення пацієнта/пацієнтки, за наявності показань, для проведення лабораторних та/або інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 12. Оформлення довідок, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та направлень на медико-соціально-експертну комісію та/або лікарсько-консультативну комісію.
 13. Підбір, налаштування та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації під час надання реабілітаційної допомоги.
 14. Організація навчання пацієнта/пацієнтки/родини/доглядачів особливостям догляду, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій на всіх етапах надання допомоги.

1. Первинний огляд та консультація спеціаліста мультидисциплінарної реабілітаційної команди.
2. Постановка реабілітаційного діагнозу та/або визначення пріоритетів та функціональних цілей для дитини, батьків та родини на основі участі в щоденних заняттях (індивідуальний сімейний план раннього втручання).
3. Формування індивідуальної програми реабілітації (лист/таблиця втручань) за категоріальним профілем МКФ-ДП та визначенням SMART (S-специфічні, M-вимірювальні, A-досяжні, R-реалістичні, T-визначені в часі) цілей та здійснення контролю за виконанням індивідуальної програми реабілітації з оцінюванням прогресу в досягненні поставлених цілей.
4. Проведення лабораторних обстежень, зокрема:
4.1. розгорнутий клінічний аналіз крові;
4.2. біохімічний аналіз крові (загальний білок, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина);
4.3. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
4.4. С-реактивний білок;
4.5. загальний аналіз сечі;
4.6. інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
5. Проведення інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
6. Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я та/або послуги раннього втручання членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.
7. Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я курсами незалежно від місця проживання дитини. Надання послуги раннього втручання сім’ям за місцем їх перебування та/або з використанням засобів телекомунікації.
8. Консультування дитини лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та її стану.
9. Оцінювання розвитку дитини за 5 сферами (велика моторика, дрібна моторика, інтелектуальна сфера, мовленнєва сфера, соціально-емоційна сфера).
10. Проведення спеціального скринінгу на виявлення ознак первазивних розладів розвитку (розладів аутистичного спектра).
11. Проведення поглибленої оцінки розвитку дитини та функціонування родини з використанням міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники/ інтерв’ю).
12. Складання індивідуальної програми реабілітації з визначенням пріоритетів та функціональних цілей для дитини, батьків та родини. Здійснення моніторингу за виконанням з оцінюванням прогресу в досягненні поставлених цілей.
13. Організація навчання родини/доглядачів особливостям догляду за дитиною та її розвитком, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій на всіх етапах надання допомоги.
14. Психологічний супровід батьків дитини.
15. Направлення пацієнта/пацієнтки в інші ЗОЗ/підрозділи для надання їм спеціалізованої медичної допомоги.
16. Підбір та адаптація спеціального обладнання та засобів альтернативної комунікації для дитини, навчання батьків їх використанню в природному середовищі для дитини та родини.
17. Оцінка стану дитини та можливості переходу на інший етап реабілітації з подальшою корекцією індивідуальної програми реабілітації або індивідуального сімейного плану раннього втручання.
18. Харчування дитини в умовах стаціонару.

1. Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги.
2. Забезпечення та/або організація проведення необхідних лабораторних досліджень (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом охорони здоров’я (ЗОЗ) та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:
a. загально-клінічних та біохімічних лабораторних досліджень:
i. розгорнутий клінічний аналіз крові;
ii. морфологічне дослідження клітин крові;
iii. визначення групи крові і резус-фактора;
iv. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній; залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки; лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, прокальцитонін); аміак (крові); гама-глутамілтранспептидаза; креатинфосфокіназа загальна (КФК); креатинфосфокиназа-МВ; гомоцистеїн; тимолова проба;
v. ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові;
vi. ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CРБ, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення)), антинуклеарні антитіла; АНА-профіль чи спектр, антитіла до подвійної ДНК, до Sm; визначення концентрації комплементу 3 (С3); HLA B 27; антицитрулінові антитіла; антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла;
vii. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-димер);
viii. тест на тропонін;
ix. вітамін Д;
x. вітамін А;
xi. вітамін Е;
xii. вітамін В6;
xiii. вітамін В9;
xiv. вітамін В12;
xv. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
xvi. глікозильований гемоглобін;
xvii. загальний аналіз сечі;
xviii. 17-КС сечі;
xix. копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин;
xx. кал на гельмінти;
xxi. дослідження спинномозкової рідини;
xxii. дослідження на онкологічні маркери;
xxiii. вимірювання триптази крові, як діагностичний критерій анафілактичної реакції у пацієнта/пацієнтки;
xxiv. тест на токсоплазмоз;
xxv. інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.
b. бактеріологічних досліджень:
i. бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма;
ii. бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма);
iii. бактеріологічне дослідження на β-гемолітичний стрептокок;
iv. бакпосів на стафілокок + антибіотикограма;
v. бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння, мокротиння та промивних вод за допомогою тесту GeneXpert, секрету простати (+ антибіотикограма);
vi. бакпосів крові на стерильність (аероби);
vii. бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики;
viii. бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа);
ix. бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики;
x. профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу);
xi. бактеріоскопія мазка мокротиння на виявлення КСП;
xii. інші дослідження відповідно до потреб пацієнта/пацієнтки.
c. молекулярно-генетичних досліджень для діагностики:
i. вірусного гепатиту В (ДНК), вірусного гепатиту С (РНК);
ii. туберкульозу;
iii. SARS-CoV-2;
iv. новоутворень;
v. целіакії;
vi. орфанних захворювань (нервово-м’язових та інших);
vii. інші захворювань відповідно до галузевих стандартів.
d. імунологічних досліджень для діагностики інфекційних захворювань та контролю за ними:
i. HBsAg;
ii. антитіла до HCV;
iii. сифіліс РМП;
iv. антитіла до ВІЛ;
v. коронавірусної хвороби COVID-19;
vi. інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших);
vii. туберкульозу;
viii. інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.
e. імунологічних досліджень для виявлення та контролю за неінфекційними захворюваннями (імуноглобулін А, імуноглобулін Е, імуноглобулін M, імуноглобулін G, імунограма; алергокомпонентна діагностика та інші);
f. цитологічних досліджень:
i. зішкрібу з шийки матки та цервікального каналу;
ii. секрету простати;
iii. аспірату з порожнини матки;
iv. зішкрібу з уретри;
v. пунктату (матеріал пункційної тонкоголкової біопсії);
vi. транссудату, ексудату, секрету, екскрету (молочна залоза, рана тощо);
vii. інші дослідження відповідно до до галузевих стандартів.
g. гістологічних досліджень матеріалу, отриманого після:
i. біопсії ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомія);
ii. вишкрібання цервікального каналу;
iii. біопсії шийки матки (не ексцизійна);
iv. біопсії шкіри;
v. біопсії простати;
vi. біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії, бронхоскопії, гістероскопії, цистоскопії);
vii. біопсії м’язів;
viii. інших процедур/маніпуляцій відповідно до галузевих стандартів.
h. гормональних досліджень:
i. тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний), тиреотропний гормон (ТТГ), тиреоглобулін (ТГ), паратгормон (ПТГ), інсулін, адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін), кортизол (гідрокортизон), соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);
ii. пролактин;
iii. фоллікулостимулюючий гормон;
iv. вазопресин (АДГ);
v. норадреналін;
vi. хромогранін;
vii. тестостерон;
viii. естрадіол;
ix. інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);
x. інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.
i. визначення концентрації лікарських засобів для імуносупресії в крові;
j. інших лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнта/пацієнтки.
3. Проведення необхідних інструментальних досліджень (за умови наявності відповідного обладнання в ЗОЗ та відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:
a. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
b. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
c. сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
d. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
e. ендоскопічні дослідження:
i. гастроскопія;
ii. езофагодуоденоскопія;
iii. дуоденоскопія;
iv. ректороманоскопія;
v. колоноскопія;
vi. цистоскопія;
vii. артроскопія;
viii. гістероскопія;
ix. бронхоскопія;
x. кольпоскопія;
f. функціональні дослідження:
i. електрокардіографія (ЕКГ);
ii. електроенцефалографія (ЕЕГ);
iii. спірографія;
iv. холтерівське моніторування;
g. офтальмологічні дослідження:
i. офтальмометрія (кератометрія);
ii. офтальмоскопія;
iii. рефрактометрія;
iv. діоптриметрія;
v. периметр поля зору;
h. дослідження слуху (аудіологічні):
i. аудіометрія;
ii. тимпанометрія (імпедансометрія);
iii. отоакустична емісія;
iv. слухові викликані потенціали.
i. інші інструментальні дослідження відповідно до галузевих стандартів.
4. Встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки.
5. Призначення та/або корекція медикаментозного лікування.
6. Динамічне спостереження за пацієнтом/пацієнткою із хронічними захворюваннями.
7. Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару.
8. Надання медичної допомоги пацієнту/пацієнтці при зверненні до травматологічних пунктів.
9. Надання медичної допомоги пацієнту/пацієнтці при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації.
10. Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
11. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур.
12. Ведення вагітності.
13. Проведення консультативного обстеження вагітних з груп середнього і високого ступеня (за сукупністю факторів) акушерського та перинатального ризиків із наданням рекомендацій до складання індивідуального плану спостереження вагітних для лікаря, який веде вагітність.
14. Проведення медико-генетичного консультування.
15. Проведення спеціалізованого лабораторного генетичного обстеження пацієнта/пацієнтки з підозрою на наявність спадкової та/або вродженої патології (відповідно до напряму надання медичної допомоги ЗОЗ та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я).
16. Здійснення діагностики і лікування латентної туберкульозної інфекції, а також виявлення та обстеження контактних щодо туберкульозу осіб за умови наявності відповідних умов у ЗОЗ.
17. Надання послуги з катамнестичного спостереження передчасно народжених дітей та дітей з перинатальною патологією за умови наявності відповідних умов у ЗОЗ.
18. Проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років відповідно до чинного законодавства.
19. Проведення профілактики захворювань.
20. Оформлення довідок, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та направлень на медико-соціально-експертну комісію.
21. Надання невідкладної медичної допомоги, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці до її прибуття.
22. Направлення пацієнта/пацієнтки за наявності показань для надання спеціалізованої медичної допомоги та послуг реабілітації.

Дипломи

інформація оновлюється

certificate-img1.png
certificate-img2.png
certificate-img3.png
certificate-img4.png

Керівництво

Про нас

Директор КНП «КДЦ»

ЯРЕМЧУК М.А.

інформація оновлюється

Про нас

Заступник директора
з медичної частини

ФЕЛЕШТИНСЬКА І.О.

інформація оновлюється

Про нас

Заступник директора
з дитинства

САЛЮК І.П.

інформація оновлюється

Лікарі

Години роботи

Понеділок-П’ятниця 8.00 – 20.00

Субота – НеділяВихідний

Графік лікарів

Звертаємо вашу увагу, що запис до лікаря ведеться через інформаційну систему Хелсі.

Запис на прийом

418-31-80

Звертаємо вашу увагу, що самостійно записатись до лікаря на прийом можна через інформаційну систему Хелсі.

Останні публікації

Про нас

Договір
з
НСЗУ

Програма медичних
гарантій

Header

Відділення відновного лікування

КНП "КДЦ" Оболонського району